Klachtenprocedure

Als er iets is waar u niet tevreden over bent, bespreek dat eerst met mij. Ik denk dat we er samen wel uit komen.

Komen wij niet samen tot een oplossing, dan kunt u onderstaande procedure volgen:

Neem contact op over uw klacht met mijn beroepsvereniging NVKH

Als een gesprek tussen u en mij, uw homeopaat, niet tot een, naar uw mening, goede oplossing leidt, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging NVKH. Deze klachtenfunctionaris kan uw klacht aanhoren, informatie verstrekken en bemiddelen tussen u en mij. De klachtenfunctionaris van de NVKH heeft een bemiddelende functie en kan geen schadevergoeding toekennen.

Website NVKH over klachtenafhandeling

 

Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen

Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, waar ik bij aangesloten ben via de NVKH, ingeschakeld worden. U kunt in dat geval contact opnemen met: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (S.C.A.G.)

Website SCAG

Folder SCAG

 

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Tot slot is er nog een mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Ik ben als NVKH-homeopaat ingeschreven in het RBCZ-register en daardoor onderhevig aan het tuchtrecht dat wordt verzorgd door het TCZ.

Website TCZ